Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι αγγειοχειρουργικές παθήσεις εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επίπτωση αν όχι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 !!

Αλγόριθμος επεμβάσεων και παθήσεων που μπορούν να αναβληθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

https://vascular.org/sites/default/files/Vascular%20surgery%20triage%20by%20Tier%20Class%203.24.20.pdf

EEEKT_web