Κατευθυντήριες οδηγίες για την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

Είστε εδώ:
  • Πληροφορίες για γιατρούς
  • Guidelines
  • Κατευθυντήριες οδηγίες για την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

2017  European society of Cardiology

 

DVT guidelines

EEEKT_web