Κατευθυντήριες οδηγίες για την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

Είστε εδώ:

2017  European society of Cardiology

 

DVT guidelines

Previous Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου
Table of Contents

EEEKT_web