Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου

Είστε εδώ:
  • Πληροφορίες για γιατρούς
  • Guidelines
  • Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου

Carotid guidelines

EEEKT_web