Η αγγειοπλαστική για περιφερική αρτηριακή νόσο με μπαλόνια επικαλυμμένα με φάρμακο, αλλάζει……

#nanotechnology #peripheralarterialdisease #masticgum

https://parallaximag.gr/thessaloniki/nanotechnologia-kai-masticha-chiou-gia-tis-angeioplastikes

EEEKT_web