Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας ενημέρωσης – επαγρύπνησης για το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής !!!

Άντρες καπνιστές ηλικίας 50 ετών και άνω, με θετικό οικογενειακό ιστορικό χρήζουν διερεύνησης!!!

EEEKT_web